Projenin Nihai Çıktıları

Çıktı 1: Proje kapsamında 160 laboratuvarda, 900 işçiyle yapılacak tarama çalışmaları doğrultusunda bir mevcut durum analiz raporu hazırlanacaktır.

 

Çıktı 2: Hedef grubu oluşturan, 42 işçi ve 8 işverene İSG farkındalık eğitimleri uygulanacaktır.

 

Çıktı 3: Proje kapsamında belirlenen kriterlere uygun 8 diş protez laboratuvarına teknik donanım desteği sağlanacaktır.

 

Çıktı 4: Konuyla ilgili kamuoyu farkındalığının arttırılması amacıyla yerel ve ulusal basın medya kuruluşlarında tanıtım ve görünürlük çalışmaları yürütülecektir.