Projenin Künyesi

Projenin Adı: Are You Aware? - Farkında mısın?

Projenin Sahibi: İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı

Proje Ortakları: 

     - İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

Proje Uygulama Tarihi: 01.02.2021 - 31.05.2022