Projenin Beklenen Sonuçları

  1. Hedef gruptaki diş protez laboratuvarlarında çalışan işçilere; sağlık tarama programı uygulandı ve takip yapıldı.
  2. Çalıştıkları ortama ilişkin riskler belirlendi, tanımlandı.
  3. Koşulların iyileştirilmesine yönelik adımlar tanımlandı.
  4. Sağlığı geliştirme ile ilgili düzenlemeler, pilot uygulamalar yapıldı.
  5. Bunların sonuçları ölçüldü.
  6. İlgili sağlık kurumlarıyla sektördeki diğer özel kurumlara sunulacak öneri paketi hazırlandı.