Projenin Amaçları

Genel Amacı

Kayıtlı faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarının iş güvenliği ve işçi sağlığı alanında iyileştirilmesi.

 

Özel Amacı

1. Tesadüfi yöntemle seçilecek 160 diş protez laboratuvarında çalışan işçilerin, silikozis başta olmak üzere ölümcül hastalıklara yakalanmalarının önlenmesine yönelik adımların belirlenmesi.

2. Bu iyileştirme adımlarının ortalama 900 işçiyle pilot uygulamalarının yapılması.

3. Elde edilen veriler doğrultusunda bu adımların yaygınlaşma modelinin hazırlanması.

4. Konuyla ilgili işçi, işveren ve aileleri başta olmak üzere kamuoyunun bilgilendirilmesi.