Proje Faaliyet Özeti

 

  1. Pilot bölgenin belirlenmesi
  2. Seçilen pilot bölgedeki hedef grubun belirlenmesi (160 diş protez laboratuvarı)
  3.  Mevcut durum tespiti çalışmaları
  4. Sağlığı geliştirme ve iyileştirme çalışmaları
  5. Eğitici eğitimi çalışmaları (Akran öğrenmesi)
  6. Diş Teknisyenleri Sağlığı Çalıştayının düzenlenmesi
  7. Tanıtım ve görünürlük çalışmaları
  8. Raporlama