Proje Açılış Toplantısı

Proje Açılış Toplantısı

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi (IOHS) Hibe Programı kapsamında İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı tarafından yürütülmekte olan "Are You Aware? Farkında mısın? Projesi açılış toplantısı düzenlendi. Diş protez laboratuvarlarında iş sağlığı ve güvenliğinin arttırılmasını destekleyecek projenin kamuoyuna tanıtımı amacıyla düzenlenen toplantıya akademiden sektör temcilerine kadar geniş bir paydaş grubu katıldı.

 

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı (Improving Occupational Health and Safety Grant Scheme-IOHS) kapsamında TREESP1.1OHSMS/P-03/290 sözleşme numarasıyla yürütülen Are You Aware? Farkında mısın? projesi 1 Şubat 2021 tarihinde başladı. İstanbul'da faaliyet gösteren diş protez laboratuvarlarında mevcut durumun iş sağlığı ve güvenliği açısından incelenmesi, ihtiyaçların belirlenmesi, model geliştirilmesi ve sektörü iyileştirme çalışmaları kapsamında öneri belgesi niteliğinde bir yol haritasının hazırlanması projenin temel faaliyetlerini oluşturuyor.

 

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi ortaklığıyla yürütülmekte olan projenin açılış toplantısı 26 Nisan 2021 Pazartesi günü gerçekleştirildi. Toplantı, Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi ve İNSEV Genel Başkanı Prof.Dr.Çağlar Çuhadaroğlu'nun açılış konuşmasıyla başladı. Ardından sırasıyla İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalı İş ve Meslek Hastalıkları Yandal Eğitim Programı Sorumlusu Prof.Dr.Sevgi Canbaz, AB Türkiye Delegasyonu Sosyal Politikalardan Sorumlu Sektör Yöneticisi Mehmet Caner Demir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Başkanı Sakine Ovacıllı söz aldı.

 

Diş protez laboratuvarlarında silikozis başta olmak üzere iş ve meslek hastalıklarının önlenmesi, sektörde bir dönüşüm ve kamuoyu farkındalığı oluşturulması hedeflenen proje 16 ay sürecek. Sektörün sorunları ve çözüm önerilerine yönelik yürütülecek çalışmalar kapsamında; bir mevcut durum analizi raporunun hazırlanacağı, hedef grubu oluşturan işçi ve işverenlere eğitimler uygulanacağı, belirli kriterleri karşılayan 8 laboratuvara iyi uygulama örneği olarak donanım sağlanacağı proje koordinatörü Deniz Özdikmenli tarafından katılımcılarla paylaşıldı.

 

Toplantının son bölümünde İnsan Sağlığı ve Eğitim Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, silikozis başta olmak üzere gerekli önlemler alınmadığında sektör çalışanlarının sıklıkla karşılaştığı meslek hastalıkları, geliştirilmesi gereken mesleki standartlar hakkında katılımcılara bilgi aktardı. Projenin Danışma Kurulu üyelerinden Prof.Dr.Nuray Özgülnar İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak bu projeye destek veriyor olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

 

Programın sonunda katılımcılardan gelen katkılar alındı, sorular yanıtlandı, sektörün ihtiyaçlarını derinlemesine ve en güncel haliyle incelemeye destek olacak yeni işbirlikleri kuruldu. İyi dilek ve temennilerin ardından açılış toplantısı sona erdi. 

Diğer Haberler